Parafia p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Barlinku

Parafia Św. Wojciecha w Barlinku
28 września 2022

Trzeci witraż zdobi świątynię

Święty Otton i Święty Andrzej Bobola

 

28 września 2022 roku kościół pw. Świętego Wojciecha "zaszczyciło wizytą” dwóch świętych: Święty Otton i Święty Andrzej Bobola. Ich wizerunki znalazły się na trzecim witrażu bocznym, który został właśnie zamontowany w świątyni parafialnej.

 

Andrzej Bobola (1591-1657) urodził się najprawdopodobniej w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze średniozamożnej szlachty. Jako duszpasterz pracował m.in. w Nieświeżu, Wilnie, Łomży, Bobrujsku, Warszawie. Pod koniec życia prowadził misje ludowe na Polesiu. Posługiwał tam wśród zaniedbanych religijnie katolików i prawosławnych, zachęcając tych ostatnich do przejścia na katolicyzm, czym zyskał przydomek „duchochwata”, czyli łowcy dusz. Zginął po okrutnych torturach z rąk Kozaków w Janowie Poleskim na terenie dzisiejszej Białorusi. W PRL skazano go na zapomnienie, bo był „niewygodny” dla władz z trzech powodów: był związany z dawnymi kresami Rzeczpospolitej, należał do propagatorów Unii Brzeskiej, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. był wzywany przez mieszkańców Warszawy jako szczególny orędownik i – jak powiedział o Boboli kard. Aleksander Kakowski – „bohater wschodniego frontu”

https://www.niedziela.pl/artykul/90737/Wkrotce-85-rocznica-kanonizacji-sw

 

Św. Otton z Bambergu, Apostoł Pomorza Zachodniego

Dzieło misyjne św. Ottona z Bambergu to wydarzenie unikalne w dziejach Europy Zachodniej. Krucjata, gdzie hufce rycerstwa zastąpiła garstka misjonarzy, a krzyż i słowo okazały się bardziej skuteczne od wymowy miecza. Św. Otton jest głównym patronem naszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, a największym ośrodkiem jego kultu w Polsce są dziś Pyrzyce - miasto, gdzie Święty rzucił pierwsze ziarna Bożego Słowa.

https://www.niedziela.pl/artykul/6908/nd/Sw-Otton-z-Bambergu-Apostol-Pomorza

 

Adres

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Wojciecha BM

ul. Moniuszki 23, 74-320 Barlinek

(48) 95-7479412

pocztaparafialna@gmail.com

Nr konta parafii

GBS BANK w Barlinku

19 8355 0009 0001 6623 2000 0005