19 8355 0009 0001 6623 2000 0005 

GBS BANK w Barlinku

Nr konta parafii

pocztaparafialna@gmail.com

(48) 95-7479412

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Wojciecha BM

ul. Moniuszki 23, 74-320 Barlinek

Kontakt

Adres

Dzwon Św. Wojciecha

Przed wynalezieniem innych środków masowej komunikacji bicie w dzwon było jedynym sposobem, aby móc zgromadzić razem ludzi z najbliższej okolicy. Dzwon spełniał także pozareligijne funkcje alarmowe. Wyznaczające rytm życia, odmierzające czas pracy i modlitwy, dzwony służyły także do wyrażania radości, smutku i triumfu. Towarzyszyły człowiekowi od narodzin do śmierci. Brak ozdób i surowość formy instrumentów średniowiecznych nawiązywał do strojów ówczesnego duchowieństwa. Rytuał poświęcania dzwonów i nadawania im imion, wprowadzony w X w. przez papieża Jana XIII, sprawił, że dzwony z prostych narzędzi sygnalizacyjnych przeistoczyły się w pośrednika między człowiekiem a Bogiem.

 

Dzwon Św. Wojciecha

09 grudnia 2014
Parafia Św. Wojciecha w Barlinku

Parafia p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Barlinku